Winogrona i tak były kwaśne

2018, działanie w przestrzeni

We współpracy z Kasprem Lecnimem.

Irmina Rusicka i Kasper Lecnim podczas 10. edycji Festiwalu NARRACJE budują sytuację, która opiera się o obecność osób ukrytych na terenie pętli tramwajowej. Ubrane w kamuflujące mundury postaci obserwują otoczenie i zwiedzających. Nie wiadomo kim są, dlaczego się maskują, ani też jakie mają intencje. Obecność tych osób ujawnia jedynie ciepło ich ciał rejestrowane za pomocą kamery termowizyjnej.

Walter Benjamin mówił, że za każdym faszyzmem stoi nieudana rewolucja. Każde napięcie społeczne może powodować głębokie podziały zbudowane na opozycji my-oni. Taka sytuacja napędza poczucie zagrożenia, wzajemnej nieufności, wrogości. Podczas gdy jedni trzymają władzę, inni pozostają bezsilni, żyją ze świadomością braku wpływu na cokolwiek, a to w perspektywie sprzyja radykalizacji postaw i zachowań.

Kurator: Piotr Stasiowski
Gdańska Galeria Miejska